De WVV wil een wetenschappelijk forum bieden voor alle deskundigen in het domein van de Verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen Schrijf je in op ons forum    >

Nieuws

2/12 De professionele re-integratie: een sociale investering?

Op 2 december 2016 organiseert de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV dit colloquium.
Verschillende experten uit de wereld van de arbeidsongeschiktheid en de tewerkstelling geven u een stand van zaken en presenteren enkele vernieuwende instrumenten binnen het domein van de socioprofessionele re-integratie.

19/11 medische reserves in gemeen recht

BENEVERMEDEX nodigt u graag uit voor het 3de Wet. Symposium op 19/11 in Leuven. Inschrijven kan tot 19/10 via  uitnodiging.

17/11 Consensusvergadering

17/11 Het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes

18/10 Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid. Bilan en perspectief

28/10 medisch symposium

De rol van wetenschappelijke verenigingen in het Vlaams kwaliteitsbeleid.

22/10 Herfstsymposium Fys Gen UZA-UA

Zenuwletsels als gevolg van medische behandeling

Peter Donceel : stuwende kracht van onze vereniging

Onze vriend en collega Peter Donceel overleed op 20 oktober 2013. Peter was diegene die de verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen mee op de kaart heeft gezet. Hij gaf de verzekeringsgeneeskunde nieuwe dimensies, zowel op academisch als op Europees vlak. Hij heeft het specialisme verzekeringsgeneeskunde zichtbaar gemaakt dankzij de bijzondere beroepstitel. In memoriam

Wij blijven hem missen.

Dr. Jean-Pierre Bronckaers
Voorzitter WVV