De WVV wil een wetenschappelijk forum bieden voor alle deskundigen in het domein van de Verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen Schrijf je in op ons forum    >

Nieuws

18/10 Colloquium RIZIV

thema "Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid. Bilan en perspectief"

22/10 Herfstsymposium Fys Gen UZA-UA

Zenuwletsels als gevolg van medische behandeling

25-28/9 Work Disability. Prevention and Integration

meer info

Consensusvergadering

 “Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij arteriële hypertensie” http://www.inami.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/consensusvergaderingen-juryrapport.aspx

De volgende consensusvergadering rond het rationeel gebruik van de incretinemimetica (GLP-1-analogen) bij type 2-diabetes op donderdag 17/11

3 11 16 DICIM 2016

 www.vgdagen.nl

Peter Donceel : stuwende kracht van onze vereniging

Onze vriend en collega Peter Donceel overleed op 20 oktober 2013. Peter was diegene die de verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen mee op de kaart heeft gezet. Hij gaf de verzekeringsgeneeskunde nieuwe dimensies, zowel op academisch als op Europees vlak. Hij heeft het specialisme verzekeringsgeneeskunde zichtbaar gemaakt dankzij de bijzondere beroepstitel. In memoriam

Wij blijven hem missen.

Dr. Jean-Pierre Bronckaers
Voorzitter WVV