De WVV wil een wetenschappelijk forum bieden voor alle deskundigen in het domein van de Verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen Schrijf je in op ons forum    >

Nieuws

2/12 De professionele re-integratie: een sociale investering?

Op 2 december 2016 organiseert de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV dit colloquium.
Verschillende experten uit de wereld van de arbeidsongeschiktheid en de tewerkstelling geven u een stand van zaken en presenteren enkele vernieuwende instrumenten binnen het domein van de socioprofessionele re-integratie.

Peter Donceel : stuwende kracht van onze vereniging

Onze vriend en collega Peter Donceel overleed op 20 oktober 2013. Peter was diegene die de verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen mee op de kaart heeft gezet. Hij gaf de verzekeringsgeneeskunde nieuwe dimensies, zowel op academisch als op Europees vlak. Hij heeft het specialisme verzekeringsgeneeskunde zichtbaar gemaakt dankzij de bijzondere beroepstitel. In memoriam

Wij blijven hem missen.

Dr. Jean-Pierre Bronckaers
Voorzitter WVV