De WVV wil een wetenschappelijk forum bieden voor alle deskundigen in het domein van de Verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen Schrijf je in op ons forum    >

Nieuws

19/11 medische reserves in gemeen recht

BENEVERMEDEX nodigt u graag uit voor het Derde Wetenschappelijk Symposium op zaterdag 19 november 2016 in Leuven.

Inschrijven kan tot 19 oktober 2016 via de link in de uitnodiging.

17/11 Consensusvergadering

consensusvergadering van 17 november 2016 rond het thema “Het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes”.

28/11 medisch symposium

De rol van wetenschappelijke verenigingen in het Vlaams kwaliteitsbeleid. Op zoek naar een formele, gestructureerde wetenschappelijke overlegstructuur in de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en een Vlaams eisenkader.
https://gallery.mailchimp.com/9c31bdfe82ebc881a3bc9a637/files/medisch_symposium_programma_28okt2016.02.pdf
 

18/10 Colloquium RIZIV

thema "Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid. Bilan en perspectief"

22/10 Herfstsymposium Fys Gen UZA-UA

Zenuwletsels als gevolg van medische behandeling

Peter Donceel : stuwende kracht van onze vereniging

Onze vriend en collega Peter Donceel overleed op 20 oktober 2013. Peter was diegene die de verzekeringsgeneeskunde in Vlaanderen mee op de kaart heeft gezet. Hij gaf de verzekeringsgeneeskunde nieuwe dimensies, zowel op academisch als op Europees vlak. Hij heeft het specialisme verzekeringsgeneeskunde zichtbaar gemaakt dankzij de bijzondere beroepstitel. In memoriam

Wij blijven hem missen.

Dr. Jean-Pierre Bronckaers
Voorzitter WVV